Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
[Λόγοι εις τα Ευαγγέλια] - [χ.τ.] : [χ.ε.], [19--] - 544 σ. , 24 εκ.

Τίτλος από τον καταλογογράφο.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by