Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Τριώδιον κατανυκτικόν : περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής από της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου. - Έκδοσις νέα επιμελημένη. - Αθήναι : Εκδόσεις Φως, 1983. - 536 σ. , 25 εκ.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by