Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Lefébure de Fourcy, M. 1785-1869.

Μαθήματα αλγέβρας εκ των γαλλιστί συντεθέντων / Άλγεβρα υπό Λεφεβύρου Φουρκύος , μεταφρασθέντα υπό Χ. Βάφα. - Εν Αθήναις : Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1837. - κδ', 526 σ. , 21 εκ.

Στο τέλος περιέχει κατάλογο συνδρομητών.

ΓΜ, *2849.


Algebra--Study and teaching.
Algebra--Problems, exercises, etc.
Arithmetic--Early works to 1900.
Algebra--1801-1900.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by