Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Koenig, G. L. 1766-1849.

Commentarivs perpetvvs in A. Persii Flacci Satiras VI / Commentarius perpetuus in A. Persii Flacci Satiras VI conscriptvs a G. L. Koenig. - Gottingae : Sumtibus Henrici Dieterich, MDCCCIII [=1803] - 152 p. ; 21 cm. - Commentarii Perpetui in Classicos Romanorum Scriptores ; volumen I. in Iuvenalis et Persii Satiras Pars II .

Added title-page: Commentarii perpetui in classicos Romanorum scriptores, volumen I., In Juvenalis et Persii Satiras pars II, Commentarius in A. Persii Flacci Satiras VI.


Persius. Satirae.


Verse satire, Latin.
Latin imprints--Publishing--History--Germany--Göttingen--19th century.


Germany--Imprints--19th century.
Koha by