Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Σιώτης, Μάρκος Α., 1912-2003.

Βασίλειος Χ. Ιωαννίδης : Βίος, δράσις και δημοσιεύματα / Μάρκου Α. Σιώτου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1974. - 28 σ. : πορτρ. , 24 εκ.

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τόμος ΙΘ', Τιμητικόν αφιέρωμα εις Βασίλειον Ιωαννίδην.


Ιωαννίδης, Βασίλειος Χ., 1896-1963.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by