Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Μισαήλ Αποστολίδης, Μητροπολίτης Αθηνών, 1789-1862.

Της κατά Χριστόν ηθικής πραγματεία / φιλοπονηθείσα χάριν των εαυτού ομιλητών, και πάντων δε των φιλοχρήστων υπό Μισαήλ Αποστολίδου. - Αθήνησι : Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, αωμζ' [=1847] - λα', 480 σ. , 21 εκ.

Περιέχει κατάλογο συνδρομητών (σ. 459-477).

ΓΜ, *4655.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Christian life--Orthodox Eastern authors.
Χριστιανική ζωή--Ορθόδοξοι Ανατολικοί συγγραφείς.
Χριστιανική ηθική--Ορθόδοξοι Ανατολικοί συγγραφείς.
Christian ethics--Orthodox Eastern authors.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by