Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Τα άτοπα του θεϊσμού. - Εν Σμύρνη : Εκ της Τυπογραφίας Γ. Γριφφίττου, 1841. - 15 σ. , 21 εκ.

ΓΜ, *3554.


Theism.
Greek imprints--Publishing--History--Turkey--Izmir--19th century.
Koha by