Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Βιτάλης, Φιλάρετος Αποστ., Αρχιμανδρίτης.

Κανών παρακλητικός εις τον Αρχάγγελον Μιχαήλ προστάτην της Σύμης και πάσης Δωδεκανήσου / Αρχιμανδρίτου Φιλάρετου Απ. Βιτάλη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1981. - 48, [15] σ. , 21 εκ.

Πνευματική κυψελίς : μελέται - εργασίαι.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by