Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Δάρβαρης, Δημήτριος Ν., 1754-1823.

Εγχειρίδιον Χριστιανικόν : ήτοι σύντομος εξήγησις του ιερού ναού, των ιερών σκευών και αμφίων, της θείας και ιεράς λειτουργίας και των αγιών μυστηρίων της Εκκλησίας / υπό Δ.Ν. του Δαρβάρεως. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου, 1981. - 64 σ. : εικ. , 21 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.
Orthodox Eastern Church.--Liturgy and ritual.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by