Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Macarel, L.-A. 1790-1851.

Στοιχεία του Δημοσίου Δικαίου / του Κ. Μακαρέλ, Συμβούλου της Επικρατείας και καθηγητού του Διοικητικού Δικαίου εν τη Σχολή των Παρισίων , μεταφρασθέντα παρά των Μ. και Π. Αργυροπούλων. - Εν Αθήναις : Εκ της Τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1836. - κ', 380, [1] σ. , 18 εκ.

ΓΜ, *2724.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Constitutional law.
Political science.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by