Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Χρ.

Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Κ. Στεφανίδης καθηγητής της εκκλησιαστικής ιστορίας (1878-1958) : (σκιαγραφία) / Ιωάννου Χρ. Κωνσταντινίδου. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1967. - 15, [1] σ. : πορτρ. , 21 εκ.

Ανάτυπον εκ της Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαιδείας, τομ. ΙΑ')

Περιέχει βιβλιογραφία.


Στεφανίδης, Βασίλειος Κ., Αρχιμανδρίτης, 1878-1958.

Δωρεά Αρχιμ. Νεκταρίου Κοτζιά
Koha by